dinsdag 15 november 2011

Restauratie bibliotheek van Ephesus nadert voltooing

Ephese - 15 november 2011

Ephesus: Celsus Library

Het heeft bijna tweeduizend jaar geduuurd, maar de monumentale bibliotheek van Ephese (zuidwest-Turkije) biedt bijna weer de aanblik die het complex in 135 n. Chr. gehad moet hebben. Talrijke bureaucratische procedures en bezwaren van puriteinse archeologen en historici voorkwamen dat de plannen voor grootscheepse restauratie tot in 2009 konden worden uitgevoerd.

De bibliotheek werd ooit gebouwd ter ere van de Romeinse gouverneur Tiberius Julius Celsus en bevatte meer dan 40,000 boekrollen. Het gebouw raakte in de vierde eeuw n. Chr. ernstig in verval na een serie aardbevingen. Ondanks verzoeken daartoe van het stadsbestuur konden er in die periode geen sponsoren gevonden worden voor de wederopbouw.

Het is de bedoeling dat er in de heropgerichte bibliotheek ook een collectie e-books zal worden aangeboden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten