dinsdag 22 november 2011

dinsdag 22 november 2011

zonder mist. we hebben weer uitzicht. er is veel voorbij gekomen, nu moeten we alles laten bezinken... morgen een laatste dag.

donderdag 17 november 2011

Google Groups indexes max. 13 words

During the Vogin Course we found a limit in the search option of Google Groups. If you want to perform a full text search in Google groups, the maximum string length is 13 words. If you search with more than 13 words you get no results.

Peter van der Togt

Maximaal op 13 woorden zoeken in Google Groups

Als je in Google Groups full text wilt zoeken naar een stukje tekst in een news post / forum post, moet je niet meer dan 13 (dertien) woorden zoeken. Bij 14 (veertien) woorden krijg je 0 (nul) hits terug.

woensdag 16 november 2011

OVID Search - Tips and TricsOVID, een Wolters Kluwer Health product, biedt de mogelijkheid om in een aantal bestanden te zoeken.

Je dient op te letten dat als je bij Multi-Field Search, All Fields gebruikt je ook in de adresgegevens en Journal titels zoekt. Als je b.v. iets wilt weten over Nature en Birds, je ook alle artikelen in het tijdschrift Nature krijgt die wat met vogels te maken hebben.dinsdag 15 november 2011

plagiaat

VOGIN Herfst 2011

Als beginnend vakreferent hoop ik tijdens deze cursus mijn weg te vinden in het snel veranderende informatielandschap. Daarnaast zal deze cursus mij hopelijk in staat stellen om op een handigere manier wijs te raken uit de overvloed van informatie die wordt aangeboden op het web.

information overload 124/365 Information Overload Information Overload Donkey

Linked Open Data en Semantisch web in hogere versnelling

De ontwikkelingen binnen en Semantisch web gaan steeds sneller.
Voor universiteiten is het wellicht interessant om te weten dat VIVO en EuroCRIS nu met verkennende besprekingen begonnen zijn.
Als deze organisaties met elkaar afspraken maken, komen standaarden voor het uitwisselen van Linked Open binnen handbereik.

Restauratie bibliotheek van Ephesus nadert voltooing

Ephese - 15 november 2011

Ephesus: Celsus Library

Het heeft bijna tweeduizend jaar geduuurd, maar de monumentale bibliotheek van Ephese (zuidwest-Turkije) biedt bijna weer de aanblik die het complex in 135 n. Chr. gehad moet hebben. Talrijke bureaucratische procedures en bezwaren van puriteinse archeologen en historici voorkwamen dat de plannen voor grootscheepse restauratie tot in 2009 konden worden uitgevoerd.

De bibliotheek werd ooit gebouwd ter ere van de Romeinse gouverneur Tiberius Julius Celsus en bevatte meer dan 40,000 boekrollen. Het gebouw raakte in de vierde eeuw n. Chr. ernstig in verval na een serie aardbevingen. Ondanks verzoeken daartoe van het stadsbestuur konden er in die periode geen sponsoren gevonden worden voor de wederopbouw.

Het is de bedoeling dat er in de heropgerichte bibliotheek ook een collectie e-books zal worden aangeboden.